Our Services

การบริการของเรา

OUR SERVICES

ขั้นตอนการผลิตและการบริการ แบบครบวงจร

เรามีขั้นตอนการผลิตแบบครบวงจร ที่มีคุณภาพทั้งผลิตภัณฑ์และบริการด้านนวัตกรรมพร้อมสำหรับลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้นคัดสรรวัตถุดิบไปสู่ผลิตภัณฑ์ชุดยูนิฟอร์ม์ทุกรูปแบบ เช่น การออกแบบตัดเย็บ วัดตัวพร้อมห้องลองไซซ์เคลื่อนที่ จัดส่งสินค้าเป็นรายบุคคคล และบริการหลังการขาย โดยมีขั้นตอนดังนี้

Step01

ออกแบบ และสร้างชุดตัวอย่างด้วยเนื้อผ้าจริง

 • ออกแบบและนำเสนอจนผ่านการคัดเลือก
 • รับใบสั่งซื้อ / สัญญาซื้อขาย
 • ผลิตชุดตัวอย่างต้นแบบเพื่อให้ลูกค้า confirm
 • สร้างชุดตัวอย่างทุกไซซ์สำหรับการรับ ORDER
Step02

ทีมงานวัดตัวและห้องลองไซซ์เคลื่อนที่

 • ลูกค้านัดวัน-เวลา-สถานที่วัดตัว
 • ชุดตัวอย่าง (เนื้อผ้าจริง) ครบทุกไซซ์
 • พนักงานจะได้ทดลองสวมใส่ชุดจริง
 • พนักงานไซซ์พิเศษวัดตัวเฉพาะบุคคล
 • รับและบันทึก Order รายบุคคล
Step03

จัดส่งสินค้าเป็นรายบุคคลพร้อมบริการพื้นที่จัดเก็บสินค้า

 • ตรวจคุณภาพ (QC) สินค้า 100%
 • Sorter ในการคัดแยกสินค้า
 • ระบุชื่อจัดส่งสินค้าเป็นรายบุคคล
 • บริการพิ้นที่จัดเก็บสินค้า
Step04

บริการหลังการขายสามารถแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • กรณีสินค้าชำรุด
 • กรณีสินค้าไม่ตรงตามขนาดลูกค้า
 • บริการแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย